Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje v prvih štirih mesecih leta 2017

1. 6. 2017

TP 20/0,4 kV Varpolje (nadomestna) in električni vodi

Zaradi slabega stanja elektroenergetske infrastrukture in težnje po zanesljivi dobavi električne energije za obstoječe in predvidene odjemalce, na območju naselja Varpolje in Nizka, smo zgradili nadomestno transformatorsko postajo TP Varpolje s priključnim SN 20 kV kablovodom v skupni dolžini 200 m ter NNO KB v skupni dolžini 945 m.

TP 20/0,4 kV Hrastovec naselje in električni vodi

Zaradi povečanega odjema električne energije v naselju Hrastovec in okolici in vsled zagotovitve ustreznih napetostnih razmer obstoječim in predvidenim odjemalcem, je bilo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo s priključnim SN 20 kV kablovodom. Dolžina kablovoda znaša 542 m. Preuredili pa smo tudi nizkonapetostno omrežje v dolžini 680 m.

TP 20/0,4 kV Prekštan in električni vodi

Zaradi zagotavljanja ustrezne kakovosti napajanja na območju naselij Lenart pri Gornjem Gradu, Prekštan in Dol, smo zgradili novo transformatorsko postajo. Za priključni kablovod smo uporabili obstoječ srednje napetostni kablovod 20 kV D10 Zadrečka Dolina, oporišče št. 224 – TP Interdent, ki je od mesta nove transformatorske postaje oddaljen 40 m. S tem smo izboljšali stabilnost napajanja in napetostne razmere odjemalcev na tem območju.

TP Obrtna cona Šmarje vzhod

Transformatorska postaja z električno energijo napaja obstoječe in predvidene odjemalce na območju obrtne cone Šmarje vzhod v Šmarju pri Jelšah. Hkrati je bil zgrajen tudi kablovod (dolžine 410 m), ki povezuje TP OC Šmarje in novozgrajeno transformatorsko postajo.

KB 20 kV TP Petrol – TP Zgornje Trnovlje

Nov 20 kV kablovod, ki povezuje TP Zgornje Trnovlje in TP Petrol, smo zgradili zaradi dotrajanosti obstoječega daljnovoda 20 kV Zgornje Trnovlje, ter zaradi prehoda mesta Celje na 20 kV napetostni nivo. Skupna dolžina trase kablovoda je 565 m.