Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje v zadnjih dveh mesecih leta 2016

1. 2. 2017

TP Sevnica Lidl in električni vodi

Za potrebe priklopa prodajalne LIDL Sevnica na javno elektroenergetsko omrežje, smo na parkirišču prodajalne zgradili novo transformatorsko postajo. Transformatorska postaja se napaja iz RTP Sevnica.

TP Industrijska cona Mežica (nadom.) s prik. KB 20 kV

Zaradi slabega stanja in neustrezne lokacije obstoječe transformatorske postaje, je bilo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo Industrijska cona Mežica. Ta sedaj z električno energijo napaja obstoječe odjemalce na območju industrijske cone v Mežici. Hkrati smo zgradili tudi priključni kablovod v smer TP Čistilna naprava Mežica (105 m) in v smer TP Elmont Mežica (300 m).

Kabliranje DV 2x20 kV Nazarje – Ljubno do tč. 22 in preureditev TP Rečica trg

Zaradi povečanega odjema industrijskega odjemalca KLS Ljubno, d.o.o. in izboljšanja napetostnih razmer na tem območju, je bila sprejeta odločitev, da se opusti obstoječi daljnovod DV 2 x 20 kV Nazarje – Ljubno in izvede ustrezno kabliranje. Kabliranje je zaradi obsežnosti razdeljeno na več faz, v prvi fazi se je izvedlo kabliranje od RP Nazarje do TP Rečica trg. V sklopu kabliranja so bili zgrajeni naslednji 20 kV vodi:

~     Izvod Ljubno I

~     Izvod Ljubno II

~     Izvod Savina

~     Izvod Radegunda

~     Kablovod 20 kV, TP Rečica trg – DV 20 kV D31/1 Sp. Rečica, op. št. 2`

~     Kablovod 20 kV, TP Rečica trg – DV 20 kV D31/10 Trnovec, op. št. 20

~     Kablovod 20 kV, TP Rečica trg – TP Solker, tč H

Ob tem je bilo potrebno preurediti tudi obstoječo TP Rečico trg. Skupna dolžina kablovoda znaša 8.026 m.

TP Zgornji Log Artič in električni vodi

Vsled izboljšanja napetostnih razmer ter zagotavljanja kakovosti dobavljene električne energije na območju Zgornjega Loga v občini Rogaška Slatina, je bilo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo. Ob tem je bil zgrajen tudi kablovod 20 kV TP Zgornji Log - TP Zgornji Log Artič v skupni dolžini 682 m.

TP Rogatec naselje S5 in el vodi

Zaradi povečanega odjema na območju Rogatca (izgradnja stanovanjskega naselja S5, skladno z OPPN) je bilo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo ter skablirati del srednje napetostnega omrežja na območju izgradnje naselja v dolžini 1030 m.