Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

V družbi Elektro Celje slavnostno otvorili razdelilno transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Žalec

9. 9. 2016

 

V družbi Elektro Celje smo danes slavnostno otvorili novozgrajeno razdelilno transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Žalec. Investicija, katere vrednost je nekaj več  kot 5 milijonov evrov, je izjemnega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj savinjske regije. Trenutno se iz objekta z električno energijo oskrbuje celotna poslovna cona Arnovski gozd, kompleks Juteks in Novem Car Interior, izvedena sta nova kablovoda do mesta Žalec in napajalni vodi proti Celju. Novi RTP Žalec bo med drugim omogočal hitrejši in enostavnejši prehod samega mesta Celje na višji napetostni nivo. Okolico Celja bomo v času preureditve stikališča v samem mestu Celje prevezali na RTP Žalec, kar bo omogočalo manjše izgube pri distribuciji električne energije in zagotavljanje boljše oskrbe z električno energijo. Nov objekt je slavnostno predal namenu predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.

 

»V Elektru Celje si prizadevamo, da bi postali vodilno podjetje s tehnološko naprednim elektroenergetskim omrežjem, s čimer bomo v družbi prepoznani kot nosilci dviga kvalitete življenja z odgovornostjo do okolja in zaposlenih. S tem namenom smo zgradili tudi razdelilno transformatorsko postajo Žalec (RTP 110/20 kV), s katero bomo skrbeli za zanesljivo, kakovostno, stroškovno učinkovito in okolju prijazno oskrbo odjemalcev z električno energijo. Gre za vgradnjo 110 kV opreme v zaprti GIS izvedbi, s tehnologijo okolju prijaznega SF6 plina«, je ob tem povedal predsednik uprave Elektra Celje, mag. Boris Kupec.

 

V objektu se prepletajo funkcionalnost in tehnološka naprednost. GIS izvedba ima v primerjavi s konvencionalnimi prostozračnimi postroji nekatere prednosti, kot to, da zavzema manjši prostor, je neobčutljiva na vplive okolja, vzdrževanje je nezahtevno, majhna je verjetnost napak in okvar, visoka stopnja varnosti za osebje, plin SF6 je netoksičen in negorljiv in je okolju prijazna izvedba. Kompaktna zgradba, majhna teža, dolga življenjska doba ter minimalni obratovalni stroški prispevajo k dobri ekonomičnosti GIS postrojev. Zaradi izredno nizkih vrednosti hrupa in emisij elektromagnetnih polj so taki postroji primerni za vgradnjo v gosto naseljenih področjih in mestnih središčih.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Družba Elektro Celje, kot ena izmed 5 distributerjev električne energije, skrbi za upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja ter za vzdrževanje, izgradnjo in obnovo elektroenergetskih naprav in objektov na področju savinjske, koroške in spodnjeposavske regije na območju 4.345 km² ozemlja oz. 22 % površine Slovenije.

 

Elektro Celje je v letu 2015 poslovalo uspešno. Planski cilji so bili preseženi, prav tako so bili preseženi tudi poslovni prihodki.  Stroški so bili obvladovani v okviru poslovnega načrta. Načrtovani dobiček je bil presežen in je znašal 6,8 mio €. Investicije smo realizirali v višini 21.8 mio €. V letu 2015 smo električno energijo distribuirali 150.077 gospodinjstvom in 19.929 poslovnim odjemalcem, katerim smo skupno zagotovili 1.929 GWh električne energije.

 

V prvih 6 mesecih letošnjega leta je Elektro Celje poslovalo s celotnim dobičkom v višini 3.2 mio €, kar je za 20 % več od doseženega v enakem obdobju lani in 19,9 % več od načrtovanega za obdobje 1 - 6 2016. S ciljem, da zagotovimo zanesljivo, kakovostno, stroškovno učinkovito in okolju prijazno oskrbo odjemalcev z električno energijo, bodo tudi v letošnjem letu za investicijska vlaganja namenili 21.3 milijona evrov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatne informacije:

Elektro Celje, d. d.

Ime in priimek: mag. Maja Ivančič

E-pošta: maja.ivancic@elektro-celje.si

Telefon: 03/4201 435