Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Javna zahvala za pomoč pri odpravi posledic narave

12. 3. 2014

Nedavna naravna ujma, ki je prizadela velik del našega distribucijskega omrežja, je bila dogodek, ki ga zaposleni v Elektru Celje ne pomnimo. Vse naše terenske ekipe so se noč in dan z izjemnimi napori trudile odpravljati okvare in v čim krajšem možnem času vzpostaviti ponovno napajanje našim odjemalcem.


Naši monterji pa ne bi zmogli opraviti svojega dela brez pomoči, ki so nam jo pri odpravi posledic na prizadetih območjih našega omrežja nudile  številne občine, njihova gasilska društva in ostala društva, štabi civilnih zaščit, krajevne skupnosti, razne organizacije in posamezniki ter Slovenska vojska.


Vsi skupaj smo dokazali, da biti človek, pomeni pomagati sočloveku ne glede na uro in vremenske razmere.


Za pomoč se vsem iskreno zahvaljujemo!

 

Na področju Distribucijske enote Velenje so z nami sodelovali:

 • Občinski štabi civilnih zaščit
 • Občina Gornji grad
 • Občina Solčava
 • Občina Polzela
 • Občina Braslovče
 • Občina Velenje
 • Občina Šoštanj
 • KS Gaberke
 • KS Florjan pri Šoštanju
 • KS Paka
 • KS Šoštanj
 • KS Lokovica
 • KS Ravne pri Šoštanju
 • KS Bele Vode
 • KS Plešivec
 • KS Podkraj
 • PGD Nazarje,
 • PGD Gorica ob Dreti
 • PGD Šmartno ob Dreti PGD Gornji Grad
 • PGD Bočna
 • PGD Nova Štifta
 • PGD Okonina
 • PGD Grušovlje
 • PGD Radmirje
 • PGD Mozirje
 • PGD Rečica ob Savinji
 • PGD Ljubno ob Savinji
 • PGD Luče
 • PGD Solčava
 • PGD Motnik
 • PGD Ločica pri Vranskem, Vransko
 • PGD Loke, Tabor
 • PGD Ojstriška vas, Tabor
 • PGD Pondor, Tabor
 • PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka
 • PGD Matke
 • PGD Zavrh
 • PGD Levec
 • PGD Žalec
 • PGD Ponikva
 • PGD Šempeter v Sav. Dolini
 • PGD Vrbje
 • PGD Griže
 • PGD Zabukovica
 • PGD Liboje
 • PGD Braslovče
 • PGD Letuš
 • PGD Dobrovlje
 • PGD Paška vas
 • PGD Gaberke
 • PGD Šoštanj
 • PGD Lokovica
 • PGD Andraž na Polzelo
 • PGD Velenje
 • PGD Vinska Gora
 • PGD Topolšica
 • PGD Škale
 • PGD Šalek
 • PGD Bevče
 • PGD Pesje
 • Civilna zaščita Velenje
 • Civilna zaščita Šoštanj
 • Lovska družina Solčava
 • Alpinistični odsek Solčava
 • Kmetje na področju Solčave, Luč, Robanovega kota, Podolševe, Logarske, Podvolovljeka, Krnice, Podveže, Raduhe, Konjskega vrha, Strmca, Savine, Primoža, Planine, Tera, Rastk, Poljan, Rovta, Zavodic, Črete, Radegunde, Šmihela, Lepe njive, Lenarta, Nove Štifte
 • Kmetija Lobnikar Drago, Marija Reka, Prebold
 • Športno kulturno društvo Mačji kamen Florjan
 • Premogovnik Velenje
 • Komunalno podjetje Velenje
 • HTZ Velenje
 • RGP Velenje
 • TEŠ Šoštanj

 

Na področju Distribucijske enote Slovenj Gradec so z nami sodelovali:

 • PGD  Kotlje
 • PGD Raduše
 • PGD Vuzenica
 • PGD Dravograd
 • PGD Šentjanž pri Dravogradu
 • PGD Črneče
 • PGD Trbonje
 • KS Trbonje
 • Civilna zaščita Radlje ob Dravi
 • Turistično Športno društvo Sv.Primož na Pohorju, Šentjanž nad Dravčami
 • Kmetje v Šentjanžu nad Dravčami,
 • Krejan Hinko -kmet
 • Verdis Proizvodnja,trgovina in storitve d.o.o., Slovenj Gradec
 • Kostmann, podjetje za gradbene storitve d.o.o., Slovenj Gradec
 • Zlatko Pokeržnik s.p., Dravograd
 • Uršnik Tomaž,Trbonje
 • Palko d.o.o., Dravograd
 • Gradbeništvo Rudolf d.o.o., Trbonje

 

Na področju Distribucijske enote Celje so z nami sodelovali:

 • Občina Laško  
 • PGD Vrh nad Laškim  
 • Bolnišnica Celje

 

Na področju Distribucijske enote Krško so z nami sodelovali:

 • Občina Mokronog Trebelno,
 • Občina Mirna,
 • PGD Štatenberg,
 • PGD Trebelno,
 • PGD Šentjanž,
 • PGD Sevnica,
 • PGD Mirna in
 • PGD Zabukovje nad Mirno

 

Predsednik uprave,

Rade Knežević, univ.dipl.inž.el, l.r.