Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

Predstavitev ''Dela pod napetostjo''

3. 10. 2013

V ponedeljek, 30. 9. 2013, je na transformatorski postaji Zadobrova, pod okriljem Elektra Celje, d.d., potekala predstavitev »Dela pod napetostjo«. Dogodka so se udeležili predstavniki občin in večjih podjetij, ki delujejo na področju Elektra Celje.


Delo pod napetostjo je v svetu že dolgo uveljavljena metoda dela, ki omogoča  operaterjem omrežja preventivno in kurativno vzdrževanje brez nepotrebnih prekinitev po globini omrežja. Delo pod napetostjo (DPN) postaja vse bolj iskana metoda dela pri popravilih na napravah v elektro omrežju. DPN znižuje število načrtovanih in nenačrtovanih izklopov zaradi rednega ali korektivnega vzdrževanja. Storitev je kompleksna, saj je ozko povezana s področjem varnosti in zdravja pri delu. Slovensko elektrogospodarstvo in industrija se že dalj časa srečuje z idejo, da bi uveljavili DPN kot postopek pri rednem vzdrževanju. V podjetju Elektro Celje, d.d., smo začeli z izvajanjem dela pod napetostjo v oktobru 2012, tokrat pa smo želeli javnosti predstaviti prednosti in novosti, ki jih sam način dela pod napetostjo prinaša. Delo pod napetostjo je izvajala Elektromontažna skupina iz DE Celje pod vodstvom koordinatorja Andreja Karnerja.


Ob spremljanju časa, ki je bil porabljen za izvedbo del, smo lahko ugotovili, da so dela trajala približno pol ure dlje, kot pa bi trajala izvedba del v breznapetostnem stanju. »Ob tem pa se je potrebno zavedati, da objekti v času izvedbe del obratujejo nemoteno in odjemalci ne čutijo posledic našega posega na napravah. Če ob tem upoštevamo še druge aktivnosti, ki so sicer potrebne ob izvajanju del v breznapetostnem stanju, kot so na primer obveščanje odjemalcev, dogovarjanje za najprimernejši termin in praviloma negodovanje s strani odjemalca, je cena polurnega daljšega dela hitro poplačana. Ob tem pa v naših izračunih še ne upoštevamo nedobavljene električne energije, ki jo v času izklopa ne prodamo odjemalcem. Še posebej zanimivo je delo pod napetostjo v mestnih središčih, kjer se na primer v središču Celja na nekaterih lokacijah zelo težko dogovorimo za izklop celo ob nedeljah ali ponoči« je o prednostih dela pod napetostjo povedal Aleš Rojc, Vodja Distribucijske enote Celje.

 

Skupina za DPN je tako na nizkonapetostnem razdelilcu v transformatorski postaji TP 20/0,4 kV zamenjala dotrajano varovalno podnožje PK 400 z novim. Pred samim pričetkom del je vodja del Mitja Marcius najavil pristop svoje delovne skupine k delu v Distribucijski center vodenja. Dispečerja  v DCV, ki je z deli sicer predhodno preko dokumentov za varno delo že seznanjen, vodja del neposredno pred pričetkom del obvesti, da se na posameznem objektu nahaja delovna skupina, ki izvaja dela pod napetostjo. V kolikor bi tekom izvajanja delovnega postopka prišlo do izrednega dogodka (izpada ali okvare na napravi ali vodu, ki napaja delovišče), bi dispečer v DCV o tem seznanil vodjo skupine, ki izvaja DPN, ta pa bi se v času trajanja izrednega dogodka odstranila z delovišča.


Pri predstavitvi so fantje najprej delovišče v celoti pripravili za izvajanje dela. Namestili so izolacijske podloge, vse prevodni dele in vse potenciale, razen enega, na katerem so se dela tisti trenutek izvajala, pa so izolirali s posebnimi izolacijskimi prekrivali. Pri izvajanju delovnega postopka, je vodja del Mitja Marcius, sodelavcem sproti preko vnaprej pripravljene, zapisane in s strani koordinatorja za DPN odobrene priprave del, narekoval trenutno fazo poteka dela. Nato so izmerili vrednost posameznih faznih tokov, ter s posebno premostitveno napravo  (shunt stikalom) izvedli premostitev odjema iz dotrajanega varovalnega podnožja. S posebnim izoliranim orodjem so dotrajano podnožje odstranili ter namestili novega, vseskozi  pa spremljali obremenitev skozi premostitveno stikalo. Po uspešni zamenjavi so monterji vzpostavili normalno stanje, prisotni pa smo lahko zaključili, da smo imeli priložnost spremljati dobro usklajen in voden delovni postopek, ki je kljub veliki zahtevnosti potekal umirjeno, nadzorovano in predvsem varno.