Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas
Show menu

V Šempetru organizirana prva delavnica "Izvajanje DPN na NN v slovenski distribuciji"

17. 10. 2013

V Šempetru je v ponedeljek, 7. 10. 2013, potekala 1. delavnica na temo »Izvajanje DPN na NN v slovenski distribuciji« v organizaciji podjetja C&G d.o.o. v sodelovanju z Elektrom Celje in ostalimi elektrodistribucijskimi podjetji v Sloveniji. Delavnice se je udeležilo več kot 70 povabljenih (EC, EG, EL, EM in EP ter gosti iz TEB, IRSD, IRSER, HEP ODS, HEP NOC in C&G).


Zastopanost udeležencev je bila raznovrstna, saj so prišli iz različnih podjetij. Tako so si mnenja in poglede izmenjali predstavniki različnih podjetij kot je organizator delavnice podjetje C&G, predstavniki elektrodistribucijskih podjetij kot so Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Celje, ter predavatelji iz Hrvaškega HEP ODS d.o.o. Udeleženci so podali izkušnje in si izmenjali mnenja iz izvajanja dela pod napetostjo na NN v svojem okolju. 


Delo pod napetostjo (DPN) postaja vse bolj iskana metoda dela pri popravilih in vzdrževanju na napravah v elektro omrežju. Z DPN se znižuje število načrtovanih in nenačrtovanih izklopov zaradi rednega ali korektivnega vzdrževanja. Storitev je komplementarna, saj je ozko povezana s področjem varnosti in zdravja pri delu. Slovensko elektrogospodarstvo in industrija se že dalj časa srečujeta z idejo, da bi uveljavili DPN kot postopek pri rednem vzdrževanju. Slovenska zakonodaja omogoča izvajanje DPN. Za začetek izvajanja DPN morajo biti strokovnjaki elektrotehniške stroke posebej usposobljeni za izbran sistem DPN, delovni postopek pa mora biti vnaprej določen in preverjen. Delavci morajo glede na izbran način DPN uporabljati ustrezna orodja ter sredstva in osebno varovalno opremo. Slovenski standard SIST EN 50110-1:2007, Upravljanje z električnimi inštalacijami, podrobno določa pristop in principe varnosti pri delu in metode DPN.
V slovenskem prostoru je bila v letu 2006 podana iniciativa za vzpostavitev DPN. Strokovna javnost proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije, se je seznanila z iniciativo. K sodelovanju so bili pozvani tudi veliki odjemalci električne energije, procesna industrija in druge ustanove ter montažerji in vzdrževalci elektroenergetske opreme. Tako so se leta 2006 začele aktivnosti na področju uvajanja DPN v slovensko okolje. Pobudo za izvedbo tega projekta je dalo podjetje C&G d.o.o. Ljubljana. V letu 2007 je bil ustanovljen konzorcij DPN s ciljem izdelave priročnikov za vzpostavitev sistema DPN. Izdelani so bili priročniki, ki so urejali pogoje DPN in določali potrebno orodje za DPN.


Usposabljanje za delo pod napetostjo na nizkonapetostnem nivoju (DPN NN) se izvaja v treh programih, ki pokrivajo DPN za nadzemna omrežja, kabelska omrežja in nizkonapetostne notranje inštalacije. Usposabljanje delavcev s pripadajočim obsegom in vsebino usposabljanja se razlikuje od klasičnih metod izobraževanja v učilnicah.


Delo pod napetostjo se je začelo z deli na nizki napetosti konec leta 2011 in postopoma prehaja na delo pod napetostjo na srednji napetosti. Odlična popotnica za uspešno uvajanje DPN na SN, je aktivno delo slovenskih distributerjev pri dejanskem izvajanju DPN na NN. C&G je v sodelovanju s HEP NOC pripravil prilagojen program usposabljanja za DPN na SN za slovensko distribucijo upoštevajoč pogoj, da se prvega usposabljanja udeležijo monterji, ki že imajo pooblastilo za DPN na NN.


Torej, če povzamemo, je bilo leto 2007 prelomno za uvajanje dela pod napetostjo v slovenskem elektroenergetskem prostoru saj so bili vzpostavljeni vsi z zakonom zahtevani pogoji.
Prenos znanj oz. tehnologije DPN v okolje slovenske proizvodnje električne energije, v okolje industrijskih odjemalcev, montažerjev in drugih zainteresiranih partnerjev je bila izvedena v naslednjih fazah:
1. faza – Izdelava priročnikov za DPN na NN
2. faza – Šolanje za DPN na NN
3. faza – Izdelava priročnikov za DPN na SN
4. faza – Šolanje za DPN na SN.
Tako je prva delavnica služila za izmenjavo izkušenj in mnenj z delom pod napetostjo na nizki napetosti. Verjetno bo prihodnja delavnica posvečena izmenjavi mnenj z delom pod napetostjo na srednji napetosti.