Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas

Novice

09.08.2016

Gradnja novih SN in NN objektov v drugem kvartalu 2016

V Elektru Celje, d. d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo v drugih treh mesecih leta 2016 zaključili dela.

01.08.2016

Nasprotni predlog predlagatelja SDH, d.d. k predlogu sklepa pod 5. točko dnevnega reda 21. seje skupščine

Uprava družbe Elektro Celje, d. d., v zvezi z 21. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d. d., ki bo v sredo, 31. 8. 2016, ob 9. uri v Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba / IV., obvešča delničarje, da je dne 1. 8. 2016 prejela volilni oz. nasprotni predlog predlagatelja SDH, d. d. (v imenu in za račun Republike Slovenije) k predlogu sklepa pod 5. točko dnevnega reda: »Imenovanje člana nadzornega sveta«.

29.07.2016

Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 8. točko dnevnega reda 21. seje skupščine

Uprava družbe Elektro Celje, d.d., v zvezi z 21. sejo skupščine družbe Elektro Celje, d. d., ki bo v sredo, 31. 8. 2016, ob 9.00 v Celju, Vrunčeva ulica 2a, velika sejna soba / IV., obvešča delničarje, da je dne, 28. 7. 2016, prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 8. točko dnevnega reda: »Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic«.

28.07.2016

Odprli smo novo polnilno postajo za električna vozila v Mežici

Družba Elektro Celje je v letošnjem letu že postavila polnilni postaji za električna vozila v Sevnici in na Dobrni, včeraj pa smo v uporabo predali tudi polnilno postajo v Mežici. Nahaja se na Trgu svobode 1, pred Občino Mežica. Na otvoritvi smo predstavili delovanje polnilne postaje z električnim avtomobilom, ki smo ga za ta namen pripeljali s seboj. Polnilna postaja je sodobnejša in omogoča polnjenje baterije v času pol ure.