Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas

Novice

11.11.2016

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje v obdobju od julija do oktobra 2016

V Elektru Celje, d. d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo v obdobju od julija do oktobra 2016 zaključili dela.

10.11.2016

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Celje, d.d., o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji

Delničarji družbe ELEKTRO CELJE, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D. D. (v nadaljevanju »ELEKTRO CELJE, d. d.«) so na zasedanju skupščine delničarjev dne, 31. 8. 2016, sprejeli sklep, ki družbi omogoča nakup lastnih delnic. ELEKTRO CELJE, d. d., z dnem 10. 11. 2016, pričenja z izvajanjem Programa odkupa lastnih delnic izven organiziranega trga, ki ga bo vodila ILIRIKA, borzno posredniška hiša, d. d. (v nadaljevanju »ILIRIKA d. d.«). V skladu s skupščinskim sklepom o lastnih delnicah, objavljenim Programom odkupa lastnih delnic družbe ELEKTRA CELJE, d. d., in načelom enakega obravnavanja vseh delničarjev, bodo delničarji ELEKTRA CELJE, d. d., lahko podali nalog za prodajo delnic na način, kot je opisan v priponkah.

18.10.2016

Motena dobava električne energije na področju Mežiške doline

Odjemalce električne energije na področju Raven na Koroškem z okolico, Mežice z okolico ter Črne na Koroškem z okolico naprošamo, da v času od 22. 10. 2016 od 08:00, do 23. 10. 2016 do 17:00, omejijo porabo električne energije. V tem času se bodo izvajala vzdrževalna dela na 110 kilovoltnem daljnovodu iz hidroelektrarne Dravograd do razdelilne transformatorske postaje v Ravnah na Koroškem, zaradi česar bo motena dobava električne energije. Vsem odjemalcem se zahvaljujemo za razumevanje.

09.09.2016

V družbi Elektro Celje slavnostno otvorili razdelilno transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Žalec

V družbi Elektro Celje smo danes slavnostno otvorili novozgrajeno razdelilno transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Žalec. Investicija, katere vrednost je nekaj več kot 5 milijonov evrov, je izjemnega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj savinjske regije. Trenutno se iz objekta z električno energijo oskrbuje celotna poslovna cona Arnovski gozd, kompleks Juteks in Novem Car Interior, izvedena sta nova kablovoda do mesta Žalec in napajalni vodi proti Celju. Novi RTP Žalec bo med drugim omogočal hitrejši in enostavnejši prehod samega mesta Celje na višji napetostni nivo. Okolico Celja bomo v času preureditve stikališča v samem mestu Celje prevezali na RTP Žalec, kar bo omogočalo manjše izgube pri distribuciji električne energije in zagotavljanje boljše oskrbe z električno energijo. Nov objekt je slavnostno predal namenu predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.