Klicni center: 03 42 01 180 (7.00-15.00)
Prijava okvar: 03 42 01 240 (24 ur/dan)
Spletna pomoč
Vprašajte nas

Novice

18.01.2017

Nameščanje števcev, ki omogočajo daljinski prenos podatkov

Ob koncu leta 2016 smo uspeli število merilnih mest, vključenih v sistem naprednega merjenja, povečati na 107.408, kar predstavlja 63 % vseh merilnih mest na distribucijskem območju Elektra Celje. V letu 2017 bomo v sistem naprednega merjenja vključili še vsaj dodatnih 13.000 merilnih mest. Tako bomo povečali vključenost merilnih mest za vsaj 10 %.

29.12.2016

Obračunavanje omrežnine na dan 2. januar 2017

Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 83 z dne 23.12.2016) določa, da je 2. januar dela prost dan. V skladu z usmeritvami, ki smo jih dne, 23. 12. 2016, prejeli s strani Agencije za energijo, naše uporabnike obveščamo, da bo sprememba dnevnih obdobij pri obračunavanju omrežnine do 2. januarja 2017 urejena daljinsko za merilna mesta, katera so vključena v sistem naprednega merjenja in bo možno pravočasno izvesti prilagoditev merilne naprave. Na merilnih mestih, kjer je za spremembo dnevnih obdobij pri obračunavanju omrežnine potreben obisk merilnega mesta na terenu, bo sprememba opravljena do konca leta 2017, saj v tako kratkem času prilagoditev ni možna. Na teh merilnih mestih bo, v skladu z mnenjem Agencije za energijo, omrežnina na dan, 2. januarja 2017, obračunana, kot se obračunava ob delovnih dnevih.

11.11.2016

Gradnja novih SN in NN objektov v Elektru Celje v obdobju od julija do oktobra 2016

V Elektru Celje, d. d., skrbimo, da je dobava električne energije za naše odjemalce zanesljiva in kakovostna. S tem namenom dnevno obnavljamo naše omrežje in gradimo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi odpravljamo slabe napetostne razmere in omogočamo priključitve novim odjemalcem. Izgradnja novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in električno omrežje imajo za naše odjemalce in za kakovost njihovega napajanja velik pomen. V nadaljevanju si lahko preberete na katerih objektih smo v obdobju od julija do oktobra 2016 zaključili dela.

18.10.2016

Motena dobava električne energije na področju Mežiške doline

Odjemalce električne energije na področju Raven na Koroškem z okolico, Mežice z okolico ter Črne na Koroškem z okolico naprošamo, da v času od 22. 10. 2016 od 08:00, do 23. 10. 2016 do 17:00, omejijo porabo električne energije. V tem času se bodo izvajala vzdrževalna dela na 110 kilovoltnem daljnovodu iz hidroelektrarne Dravograd do razdelilne transformatorske postaje v Ravnah na Koroškem, zaradi česar bo motena dobava električne energije. Vsem odjemalcem se zahvaljujemo za razumevanje.